Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Postvirový syndrom 12. 6. 2021

28. 5. 2021

Přijďte na zajímavý workshop v sobotu 12. června 2021 v 10.00 hod. pod vedením vedoucí Katedry fyzioterapie FTVS UK PhDr. Terezy Novákové Ph.D. a fyzioterapeutky a naší instruktorky Sylvie Nikolićové na téma postvirového syndromu. Budeme se společně věnovat nejčastějším obtížím spojeným s proděláním nemoci COVID-19 a možnostem jejich řešení. Ukážeme si, že respirační obtíže mohou být pouze jedním z mnoha omezení. Budeme klást důraz na kompenzační a preventivní mechanismy v propojení dechových funkcí s těmi posturálními, tzn. držením těla a zaujímáním výchozích pozic pro práci i cvičení. Čeká vás mnoho zajímavé teorie a ještě zábavnější praxe. Na workshop není nutné se rezervovat.  

Datum: sobota 12. června 2021 v 10.00 hod. 

Místo: Balance Club brumlovka

Cena: Členové zdarma

Chci se stát členem klubu