Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Vítejte v
Balance Clubu Brumlovka

ODMĚŇUJEME VÁS ZA VAŠI PŘÍZEŇ

Čerpejte výhody plynoucí z vašeho členství. Jsou to volné vstupy pro vaše hosty nebo zvýhodnění u služeb klubu. Jaké jsou konkrétně ty Vaše?

Věrnostním programem vás odměňujeme za vaši přízeň. Za každý dokončený rok členství vám udělíme 100 bodů, které se postupně sčítají a vy tak postupujete z nižších levelů věrnostního programu k nejvyššímu (level 5).

Každý z levelů věrnostního programu přináší řadu výhod, kterými jsou:

LEVEL 1
0 - 99 bodů, do 1 roku trvání členství
 

Vstupní balíček při podpisu smlouvy
10% zvýhodnění až u 5 osobních tréninků 1x/rok
10% zvýhodnění až u 3 fyzioterapií 1x/rok
10% zvýhodnění až u 3 masáží dle vlastního výběru 1x/rok
Roční platba – možnost přerušení 1 měsíc/rok 

 


 

LEVEL 2

100 - 299 bodů, do 3 let trvání členství 

20% zvýhodnění až u 10 osobních tréninků 1x/rok  
20% zvýhodnění až u 5 fyzioterapií 1x/rok 
20% zvýhodnění až u 5 masáží dle vlastního výběru 1x/rok
Solárium 15 minut/rok
Jednodenní vstup do klubu pro vašeho hosta 1x/rok 
Zvýhodnění u veškerých doplňkových služeb 5 %
Roční platba – možnost přerušení 1 měsíc/rok   
20% zvýhodnění u zápisného oproti aktuálním cenám při obnově členství po ukončení   

 


 

LEVEL 3

300 - 499 bodů, do 5 let trvání členství 

30% zvýhodnění až u 10 osobních tréninků 1x/rok  
30% zvýhodnění až u 5 fyzioterapií  
30% zvýhodnění až u 5 masáží dle vlastního výběru 1x/rok         
Solárium 30 minut/rok
Jednodenní vstup do klubu pro vašeho hosta 2x/rok
Zvýhodnění u veškerých doplňkových služeb 10 %
Roční platba – možnost přerušení 1 měsíc/rok   
30% zvýhodnění u zápisného oproti aktuálním cenám při obnově členství po ukončení  

 


 

LEVEL 4

500 bodů a více, do 10 let trvání členství 

20% zvýhodnění u zlatého a diamantového členství oproti aktuálním cenám          
10% zvýhodnění u partnerského a stříbrného členství oproti aktuálním cenám


40% zvýhodnění až u 10 osobních tréninků 1x/rok  
40% zvýhodnění až u 5 fyzioterapií 1x/rok
40% zvýhodnění až u 5 masáží dle vlastního výběru 1x/rok
Solárium 60 minut/rok
Jednodenní vstup do klubu pro vašeho hosta 3x/rok
Zvýhodnění u veškerých doplňkových služeb 15 %

Možnost přerušení
Roční platba -možnost přerušení* 

1 měsíc/rok 
1 měsíc/rok 

50% zvýhodnění u zápisného oproti aktuálním cenám při obnově členství po ukončení  


* (v kombinaci s výhodou přerušení v LEVELu 4 – lze nastavit celkové přerušení až na 2 měsíce/rok) 

 


 

LEVEL 5

1000 bodů a více, více než 10 let trvání členství 

33% zvýhodnění u zlatého členství a 30 % diamantového členství oproti aktuálním cenám          
20% zvýhodnění u partnerského a stříbrného členství oproti aktuálním cenám


50% zvýhodnění až u 10 osobních tréninků 1x/rok  
50% zvýhodnění až u 5 fyzioterapií 1x/rok
50% zvýhodnění až u 5 masáží dle vlastního výběru 1x/rok
Solárium 80 minut/rok
Jednodenní vstup do klubu pro vašeho hosta 4x/rok
Zvýhodnění u veškerých doplňkových služeb 20 %

Možnost přerušení
Roční platba -možnost přerušení*

1 měsíc/rok 
1 měsíc/rok 

50% zvýhodnění u zápisného oproti aktuálním cenám při obnově členství po ukončení  


* (v kombinaci s výhodou přerušení v LEVELu 5 – lze nastavit celkové přerušení až na 2 měsíce/rok) 

 


 

PODMÍNKY:

platné od 1. 7. 2022

 • Zvýhodnění se nesčítají se slevami a jinými akčními cenami produktů a služeb.
 • Přechod do vyššího levelu nastává v měsíci následujícím po tom, ve kterém bylo bodové hranice dosaženo.
 • Do věrnostního programu vstupuje nový člen 1. den v měsíci následujícím po podepsání členské smlouvy.
 • Zvýhodnění z věrnostního levelu se vždy obnovují 1. den v měsíci následujícím po podepsání členské smlouvy.
 • Zvýhodnění se nekumulují, výhody je možné uplatnit do 12 měsíců od data, kdy na výhodu vznikl klientovi nárok (výhody se nepřevádí do dalšího období).
 • Po přechodu z jednoho levelu do druhého jsou k dispozici pouze výhody z vyššího levelu.
 • Výhody může čerpat pouze osoba, která stanoveného levelu dosáhla.
 • Jednodenní vstup hosta - pouze se členem klubu, sleva bude načtena na recepci při vstupu s hostem.
 • Zvýhodnění u osobních tréninků se uplatňuje automaticky na první osobní tréninky v období, kdy klientovi vznikl nárok toto zvýhodnění čerpat, počet osobních tréninků je určen dle příslušného levelu.
 • Zvýhodnění u fyzioterapií se uplatňuje automaticky na první fyzioterapie v období, kdy klientovi vznikl nárok toto zvýhodnění čerpat, počet fyzioterapií je určen dle příslušného levelu.
 • Zvýhodnění u masáží se uplatňuje automaticky na první masáže v libovolné délce a typu v období, kdy klientovi vznikl nárok toto zvýhodnění čerpat, počet masáží je určen dle příslušného levelu. 
 • Při čerpání volných minut solária v rámci věrnostního programu není možné kombinovat při jedné návštěvě solária volné minuty z věrnostního levelu a minuty hrazené. V rámci jedné návštěvy lze tedy využít pouze všechny minuty z věrnostního programu nebo všechny minuty hradit. 
 • Zvýhodnění u doplňkových služeb se nevztahuje na nákup dárkových voucherů.
 • Přerušení členství je možné pouze předem, osobně v Klientském centru nebo na info@balanceclub.cz.
 • V případě dočasného převodu členství zůstává status určitého levelu zachován, dočasný náhradní člen však nemá nárok výhody čerpat. 
 • V případě trvalého převodu členství se na nového člena převádí status i výhody.
 • Balance Club Brumlovka si vyhrazuje právo v budoucnu jednotlivé parametry věrnostního programu upravovat.
Chci se stát členem klubu