Diagnostika

Diagnostika je vstupní vyšetření, kde zjistíme stav vaší kondice, základní informace o vašem držení těla, složení těla (množství tuků, svalů, vody a minerálů v těle), zjišťujeme funkci vašeho srdce – odhalíme případné anomálie, nebo deviace. Zjišťujeme svalové dysbalance (ochablé a zkrácené svaly), měříme flexibilitu a taktéž obvody těla (hrudník, pas, boky, ruce, stehna, lýtka).

Podrobný výstup výsledků, je následně odevzdán osobnímu trenérovi, který se s výsledky seznámí a připraví návrh tréninkového plánu vhodný právě pro vás. Během úvodní lekce vám osobní trenér doporučí a ukáže tato vhodná cvičení a obeznámí vás s obsluhou fitness a cardio strojů. V rámci osobního tréninku vám případně připraví dlouhodobý tréninkový program, nebo s vámi bude pravidelně cvičit, abyste váš čas ve fitness centru využili efektivněji a dosáhli vašich cílů rychleji.

Náš klub nabízí také opakovanou a rozšířenou diagnostiku, které umožňují sledovat pokrok, popřípadě získat o svém těle podrobnější informace.


PROČ PODSTOUPIT DIAGNOSTIKU

Uděláte si obrázek o své kondici a zdravotním stavu. Pomocí diagnostiky získáte kontrolu nad svým výkonem, výkonnostním zlepšením a také záruku, že cvičíte podle nejefektivnějšího tréninkového plánu.


DRUHY DIAGNOSTIK

Vstupní diagnostika
Určena pro každého. Noví členové mají tuto službu v rámci členství zdarma. Vstupní diagnostika trvá 60 minut a sestává z následujících úkonů:

 • anamnéza zdravotního stavu
 • diagnostika přístrojem Cardioscan®
 • diagnostika přístrojem In-Body 770
 • kineziologický rozbor
 • měření obvodů jednotlivých partií těla
 • měření krevního tlaku

Opakovaná diagnostika

Určena členům, kteří absolvovali vstupní diagnostiku a chtějí zjistit svůj pokrok. Výsledkem je grafické znázornění obou měření a přehled o změnách. Během 30 minut proběhne následující:

 • anamnéza zdravotního stavu
 • diagnostika přístrojem Cardioscan®
 • diagnostika přístrojem In-Body 770
 • měření obvodů jednotlivých partií těla
 • měření krevního tlaku

Diagnostika Back-check

Back Check je určen pro všechny klienty, kteří chtějí zjistit a změřit funkčnost svých svalů a zjistit svalové dysbalance těla. Diagnostika nám pomůže přesně odhalit nejslabší místa na těle, které mohou být příčinou ať už bolestí zad způsobené jednostranným zatěžováním nebo degenerativním ochabnutím svalstva u běžné populace.

 • Flexe a extenze trupu: změříme, jak silné máte břišní a zádové svaly a poměr síly mezi nimi, zjišťujeme svalovou rovnováhu
 • Laterální flexe: odhalíme svalové dysbalance mezi prsními a zádovými svaly, které mohou být příčinou bolestí zad mezi lopatkami a pod lopatkami
 • Push & Pull test: měříme sílu bočních břišních svalů a porovnáváme sílu mezi nimi

Na základě výsledků dostanete doporučení, jaké svaly potřebujete posílit tak, abyste vyrovnali svalové dysbalance.

Diagnostika Spinal Mouse

V současnosti se vyšetření páteře vykonává jedinečnou, ve světě uznávanou moderní metodou, pomocí detektoru páteře: Spinal Mouse. Výsledkem měření je kompletní obraz páteře zobrazující na monitoru PC v 2D, nebo 3D obraze. Dokážeme zjistit: správnost držení těla, flexibilitu – ohybnost a stabilitu páteře. Pomocí 3D obrázků, dokážeme identifikovat abnormality páteře a dát klilentovi vizuální zpětnou vazbu.


SPECIFIKACE VYŠETŘENÍ 

Anamnéza zdravotního stavu

Anamnéza nám pomáhá získat potřebné informace o zdravotním stavu klienta (úrazy, zranění, momentální pohybové omezení, apod.).

Kineziologický rozbor

Kineziologickým rozborem se zjišťuje funkčnost pohybového aparátu, tj. svalové dysbalance, kloubní rozsah, základní hodnocení postavení pánve a páteře. Je velmi důležitý pro nastavení vhodného a maximálně efektivního tréninkového plánu.

Měření obvodu jednotlivých částí těla

Měříme hrudník, pas, boky ruce, stehna, lýtka. Záznamy uchováváme a při opakovaném měření znázorňujeme rozdíly.

Inbody 770

Inbody 770 je velmi přesný analyzátor složení lidského těla.  Přístroj poskytuje informace o množství aktivní tělesné hmoty, tuku, či tělesné vody, dále informace o buněčné tekutině, množství minerálů, apod. Tyto rozšířené informace pak mohou odhalit potenciální přetrénovanost, zánět, riziko osteoporózy a mnoho dalších.

Back-Check®

Back-Check® je diagnosticko-screeningový přístroj určený pro preventivní vyšetření funkčního stavu svalstva. Měří silové vybavení trupu, najde svalové dysbalance jednotlivých částí těla. Pracuje na principu tlaků a tahů daných segmentů těla. Procentuálně vyjádří poměr antagonistických svalových skupin (na základě tahu a tlaku daných segmentů těla se určí, zda jsou svaly přetíženy či oslabeny).

Spinal Mouse®

Jinými slovy spinální myš – pohybem myši po páteři lze posoudit, zda je zakřivení páteře optimální, případně odhalit nadměrné prohnutí v jejích jednotlivých částech, a podle toho následně sestavit vhodný trénink. Výstup vyšetření se zobrazuje na monitoru ve 3D nebo 2D zobrazení.

Cardioscan® 

Výborný pomocník při diagnostice stresové zátěže nejen celého těla, ale i srdce. Pomáhá tak trenérům získat konkrétní výstupy a s nimi pak kardiotrénink na míru přímo vám. Cardioscan měří EKG, je schopný odhalit např. srdeční vady, stresované srdce nebo nepravidelnost srdečního rytmu, tj. sdělí informace o stavu srdce (např. jeho výkonnost, míra stresové zátěže, pravidelnost srdečního rytmu nebo tepové frekvence pro jednotlivé typy tréninků). 


REZERVACE VAŠEHO TERMÍNU DIAGNOSTIKY

V Balance Clubu Brumlovka se na diagnostická šetření specializují Simona Šafránková a Maroš Bačik. Termín si můžete domluvit na níže uvedených kontaktech: