Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Nováková Tereza

Fyzioterapeuti

Vzdělání, certifikace

 • FTVS UK – Fyzioterapie Mgr., PhDr., PhD
 • Mobilizace a manipulace – prof. Karel Lewit
 • RL Vojta 
 • NDT Bobath se zaměřením na děti i kojence

Specializace

 • fyzioterapie specializovaná pouze na děti
 • hodnocení psychomotorického vývoje
 • řešení vývojových dysbalancí (asymetrie, rozestup přímých břišních svalů, nedostatek předpokládaného psychomotorického vývoje např. lezení)
 • diagnostika vzhledem 

  k všeobecnému pohybovému rozvoji dítěte, k sportovní specializaci a tréninku, k preventivním a kompenzačním doporučením
 • terapie nerovnoměrného vývoje a asymetrií, vadného držení těla, bolestivých stavů (přetížení, růstové bolesti)
 • terapie poúrazových stavů
 • gastroesofageální reflux
 • astma bronchiale
 • ADHD

Profil

 • UK FTVS – vedoucí katedry fyzioterapie
 • NZZ – ambulantní péče o děti a dorost
 • Spolupráce s Aliancí dětského plavání a Českou asociací dětské jógy
 • Členka České asociace dětských Bobath terapeutů a České kinesiologické společnosti

Co pro mě znamená sport?

Pohyb je naše základní potřeba! Může být prevencí i terapií.


Kontakt

tereza.novakova@balanceclub.cz

Chci se stát členem klubu