Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Nikolićová Sylvie

Fyzioterapeuti

Vzdělání, certifikace

 • nástavbové studium fyzioterapie v Praze (1986- 1988)
 • pravidelná účast na kurzech - Jóga v rehabilitaci, Mgr. Martina Ježková
 • Kurz mobilizace periferních kloubů a páteře 
 • Kurz Kabatovy techniky
 • Kurz Feldenkraisovy techniky – Chava Shelhav


Specializace

 • komplexní péče o pohybový aparát
 • techniky měkkých tkání, mobilizace
 • prvky z konceptu DNS profesora Pavla Koláře
 • metodiky založené na neurofyziologickém podkladě (PNF)
 • techniky měkkých tkání, mobilizace
 • jógová terapie


Profil

 • Balance Club Brumlovka
 • Česká akademie jógy – lektor
 • FISAF – Poweryoga Akademie – lektor
 • CADJ – lektor
 • ILF – asistent ve výuce lékařů, výzkumu svalových dysbalancí
 • Klinika rhb prof. V. Jandy – fyzioterapeutka – specializace vertebrogenní syndrom
 • fyzioterapeutka v soukromé ortopedické ordinaci MUDr. P. Hájek
 • zájmy:  jóga a její různé formy, lyžování, tanec


Co pro mě znamená sport?

Pohyb vnímám jako jeden z našich přirozených projevů, přesto jsme se od dané přirozenosti vychýlili. Ale díky pohybu můžeme svou rovnováhu opět najít. Pohyb může být zdravý, ale nelehký, jemný, ale vydatný, lehký, ale cílený. Záleží jen na nás, jak ho uchopíme. To je i mým cílem v lekcích s klienty.


Kontakt

sylvie.nikolicova@balanceclub.cz
tel. 604 278 274
Chci se stát členem klubu