Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Kotěrová Eva

Management

Marketing Coordinator

Mou hlavní pracovní náplní je komunikace a propagace všech klubových služeb, novinek, akcí a personálu ať už směrem k našim Členům nebo široké veřejnosti. Mám na starost správu a obsahovou tvorbu na webových stránkách a sociálních sítích, stejně tak pronájem a obsluhu reklamních prostor v Klubu. Dále jsem zodpovědná za tvorbu propagačních materiálů, značení, jenž je součástí klubové navigace a dalších kreativních záležitostí, jako je například organizace speciálních klubových akcí pro naše Členy.     


Co pro mě znamená práce v Klubu?

Balance Club Brumlovka je pro mě více než pracovním místem, je pro mě symbolem pevných vazeb mezi lidmi, druhým domovem, kde se setkávám s kolegy a Členy, kteří jsou zároveň mí přátelé. Klub je pro mě místem, díky němuž se posouvám ve všech směrech kupředu. Klub je také mým útočištěm, kam si ráda chodím odpočinout i po práci. Mým cílem je všechny tyto pro mě významné hodnoty zprostředkovávat i našim Členům.


Motto

Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo nedokážeš, v obou případech máš pravdu.   

Chci se stát členem klubu