Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Kocmanová Andrea

Management

Studio Coordinator

Jako dlouholetý instruktor sestavuji kvartální rozvrhy skupinových lekcí. Jsem zodpovědná za nábor instruktorů, jejich adaptační proces a dodržování standardů skupinových lekcí.

Starám se o záskoky v případě mimořádných událostí a o speciální víkendové eventy a semináře, které se těší velké oblibě mezi našimi Členy.


Co pro mě znamená práce v Klubu?

Možnost, jak se neustále podílet na zlepšování kvality služeb v oblasti, která je mému srdci nejvíce blízká, a to je zprostředkování sportu a zdravého pohybu široké veřejnosti.


Motto

Tělo je od toho, aby se používalo. 

Chci se stát členem klubu