Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Vyhlášení STUDENTSKÉHO GRANTU UK FTVS pod záštitou Balance Clubu Brumlovka

6. 1. 2022

UK FTVS ve spolupráci s Balance Clubem Brumlovka vyhlásila vítěze prvního ročníku STUDENTSKÉHO GRANTU

Studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy měli v roce 2021 poprvé jedinečnou příležitost získat STUDENTSKÝ GRANT pod záštitou Balance Clubu Brumlovka. Odměněny byly nejlepší diplomové, bakalářské a seminární práce, celkem si autoři vítězných projektů rozdělili částku 100 000 Kč.

Hlavním cílem STUDENTSKÉHO GRANTU bylo podpořit tvůrčí a odbornou aktivitu studentů UK FTVS, kteří měli možnost získat finanční odměnu za své originální práce, výzkumy a inovativní myšlenky. Navíc díky úspěchu ve STUDENTSKÉM GRANTU se mohou kvalitně zpracované studentské práce dostat do komerční sféry a být využity v praxi, což velice zvyšuje možnosti jejich autorů při uplatnění na trhu práce. Své projekty mohli studenti včetně absolventů, kteří závěrečnou práci úspěšně obhájili v roce 2021, posílat do loňského 31. října. Následně přihlášené dokumenty posoudila odborná komise, která z došlých prací vybrala ty nejlepší.

Vítězem v kategorii seminární práce se stal Giammaria Cattozzo s projektem Crossed Motoric Patterns’ Ontogenesis and Neurological Basements, druhé místo získal Jonáš Jauernig s prací Zájmem o surfing u studentů FTVS a vývoj a stav popularity surfingu na Facebooku v České republice a třetí pozici obsadil Pavel Studený, autor seminární práce Výkon ve sportovním tréninku MMA.

První místo v kategorii bakalářských prací získal Ondřej Viktorín se svou studií Vlivy prostředí a preferencí rodičů na vývoj pohybových předpokladů dětí školního věku, druhé místo obsadila Kristýna Hurychová, která se zabývala charakteristikou dobrovolníků v Sokole a jejich organizací. Na třetím místě byla oceněna bakalářská práce Faktory vedoucí k odchodu dětí z vybraného basketbalového klubu od Nikoly Zvrškovcové.

Nejlepší diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje ve sportu a její autorkou je Zuzana Levá. Na druhé pozici v kategorii diplomových prací se umístila studie Vliv prostředků termoterapie na posturální stabilitu měřenou pomocí přístroje NeuroCom SMART Equitest od Pavla Šupolíka a třetí místo v dané kategorii obsadil Jakub Janoušek se svou Notační analýzou vstřelených gólů na mistrovství světa v ledním hokeji 2021 v kategorii U20.

Hlavní cenu Balance Clubu Brumlovka získal Jiří Suchánek s projektem Management závodu Author Král Šumavy MTB. Jako autor nejlepší práce v konkurenci všech přihlášených studentů získal odměnu ve výši 35 000 Kč.

„Potěšilo nás, kolik kvalitních projektů se do STUDENTSKÉHO GRANTU přihlásilo, a rádi bychom pogratulovali autorům vítězných prací. Věříme, že jejich úspěch bude motivací pro studenty, aby se v příštím roce zapojili do dalšího ročníku STUDENTSKÉHO GRANTU,“ uvedl za porotu PhDr. Josef Voráček, Ph.D. Slavnostní předání cen proběhlo za účasti zástupců Balance Clubu Brumlovka.

„S ohledem na první ročník STUDENTSKÉHO GRANTU jsme neměli přehnaná očekávání co do počtu zapojených prací. Velmi mne těší nejen kvantita prací, které jsme obdrželi, ale hlavně jejich kvalita. Práce jsou skutečně inspirativní. Věřím, že v dalším ročníku se máme nač těšit,“ uvedl za porotu Mgr. Zdeněk Ledvina, LL.M., MBA.

„Zájem studentů stejně jako kvalita prací předčila naše očekávání. Podporovat studenty nám dává dlouhodobě smysl především ve spolupráci s UK FTVS. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník STUDENTSKÉHO GRANTU,“ dodává Mgr. Petra Tyrpeklová, generální manažerka Balance Clubu Brumlovka.

STUDENTSKÝ GRANT pod záštitou Balance Clubu Brumlovka – celkové výsledky: 

Seminární práce:

1. Giammaria Cattozzo – Crossed Motoric Patterns’ Ontogenesis and Neurological Basements
2. Jonáš Jauernig – Zájmem o surfing u studentů FTVS a vývoj a stav popularity surfingu na Facebooku v České republice
3. Studený Pavel – Výkon ve sportovním tréninku MMA

Bakalářské práce:

1. Ondřej Viktorín – Vlivy prostředí a preferencí rodičů na vývoj pohybových předpokladů dětí školního věku
2. Kristýna Hurychová – Charakteristika dobrovolníků v Sokole a jejich organizace
3. Nikola Zvrškovcová – Faktory vedoucí k odchodu dětí z vybraného basketbalového klubu 

Diplomové práce:

1. Zuzana Levá – Problematika udržitelného rozvoje ve sportu
2. Pavel Šupolík – Vliv prostředků termoterapie na posturální stabilitu měřenou pomocí přístroje NeuroCom SMART Equitest
3. Jakub Janoušek – Notační analýza vstřelených gólů na mistrovství světa v ledním hokeji 2021 v kategorii U20

Chci se stát členem klubu