Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Informace o rekonstrukci 3. nadzemního podlaží

30. 9. 2020

Na rekonstrukci 3. nadzemního podlaží se nadále pracuje, proto jsme se vzhledem ke všem okolnostem proklientsky rozhodli umožnit našim členům (v případě znovuotevření Clubu) přerušení členství v Clubu nad rámec věrnostního programu i na měsíc prosinec 2020 a leden 2021.

Rozhodnete-li se tuto možnost využít, prosíme, kontaktujte pracovníky Klientského centra na info@balanceclub.cz či 234 749 810 (813). Podmínkou přerušení je včasné oznámení pracovníkům Klientského centra, tj. nejpozději v daném přerušovaném měsíci a s ohledem na vaši poslední návštěvu v Clubu v daném měsíci.

Členové, kteří výše uvedenou možnost přerušení členství po znovuotevření nevyužijí a jejich členství je nadále aktivní, hradí i v době do zprovoznění bazénu a vnitřní Relax zóny své členské poplatky. Těmto aktivním členům bude následně připsána částka ve výši 25 % uhrazených členských poplatků na jejich klubový účet s možností čerpat služby nebo ji použít k úhradě členských poplatků na další období.

Děkujeme vám za pochopení a přízeň.
Tým Balance Clubu Brumlovka

Chci se stát členem klubu