Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Aktuální prokazování splnění podmínek vládních opatření

9. 2. 2022

Vážení Členové,

rádi bychom vám oznámili, že byla aktualizována pravidla pro prokazování splnění podmínek aktuálních vládních opatření.
 
Od 10. 2. 2022 dochází ke změně opatření, tedy již NENÍ nutné se na recepci před vstupem do Klubu prokázat jakýmkoliv potvrzením a certifikáty o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, ani potvrzením o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ani potvrzení o tom, že Člen prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 uplynulo více než 180 dní.

Od pondělí 14. 3. 2022 je navíc zrušena také povinnost nosit ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru v prostorách Klubu. 

Nadále však prosíme všechny klienty, aby respektovali a dodržovali základní preventivní opatření a aby:

  • prováděli dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po jejich použití,
  • provedli dezinfekci rukou před zahájením a po ukončení cvičení,
  • dodržovali stanovené rozestupy při cvičení ve Fitness i během skupinových lekcí.

V případě, že se necítíte dobře, doporučujeme Vám, abyste návštěvu Klubu vynechali úplně.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel.
Těšíme se na vás v Klubu.

Váš tým Balance Clubu Brumlovka

 


 

Chci se stát členem klubu