Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

JSME V TOM SPOLU

20. 3. 2020

Milí členové klubu,
 
dovolte nám, abychom i v této nelehké době naplnili náš příslib zasláním stanoviska ohledně dopadů nynější pandemie a souvisejících vládních opatření na činnost Balance Clubu Brumlovka.
 
Operativně reagujeme na stav, kdy vláda nejprve zakázala sportovní veřejnosti, aby vstupovala do posiloven a wellness center, a následně zakázala i prodej služeb v takových zařízeních. Jsme prakticky společně na jedné lodi – vám vláda zakázala cvičit v posilovnách a relaxovat ve wellness, nám posléze poskytování takových služeb. Velice nás toto výjimečné přerušení sportovní činnosti v klubu mrzí, plně však přijímáme vládní opatření, protože je i pro nás vaše zdraví a život, stejně jako zdraví a život vašeho týmu Balance Clubu Brumlovka, bezesporu nenahraditelnou hodnotou.
 
Jsme přesvědčeni, že společně tuto nepříjemnou situaci překonáme. Bez ohledu na skutečnost, že se v tomto případě jedná o událost vyšší moci bez vlivu na splatnost či výši členského poplatku, jsme se rozhodli připsat v okamžiku otevření klubu všem aktivním členům kredit ve výši 50% vámi uhrazených členských poplatků za období prvních tří měsíců uzavření klubu. Pokud by uzavření klubu trvalo déle, přičemž stále doufáme, že se tak nestane, zmrazíme povinnost provádět další platby členských poplatků až do znovuotevření klubu. Zbývající část členských poplatků použijeme mimo jiné k udržení a podpoře stávajícího týmu zaměstnanců a spolupracovníků klubu, abyste po znovuotevření mohli okamžitě pokračovat ze „značky“, na které jste skončili.
 
Velmi si vážíme vašeho členství v klubu a i proto se snažíme o přístup, který je co nejférovější, i když jsme stejně jako vy nouzový stav nezavinili. Ubezpečujeme vás, že po proběhlé dezinfekci a generálním úklidu jsme technicky i organizačně plně připraveni klub otevřít hned, jakmile to bude možné. Věříme, že toto nelehké období společně překonáme a zachováte nám i v této složité době přízeň, stejně jako že se budeme moci co nejdříve opět setkat ve stejné sestavě v klubu.
 
Přejeme vám i vašim rodinám hodně zdraví a aby se vás nastalá situace kolem SARS-CoV-2 dotkla pokud možno co nejméně.
 
Váš TÝM Balance Club Brumlovka

Chci se stát členem klubu