Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Fyzioterapie

Nabízíme vysoce odbornou péči, která je zajištěna  týmem fyzioterapeutů.

Provádíme komplexní diagnostiku pohybového aparátu s důrazem na důkladné znalosti anamnestických údajů (zejména prodělaných úrazů) každého jedince. Subjektivní i objektivní obtíže posoudíme spolu s aktuálním zdravotním stavem a vztahem k pracovní a sportovní zátěži včetně životního stylu i Vašich pohybových cílů. 

Následně navrhujeme léčbu Vašich obtíží postavenou na hluboké komplexní znalosti nejmodernějších fyzioterapeutických přístupů. Společnou diskuzí s každým klientem tak vznikne terapeutický plán zahrnující jak fyzioterapeutické postupy, tak kompenzační doporučení na základě  zjištěných funkčních poruch a popř. jsme schopni navrhnout vhodné sportovní aktivity i jejich modifikace. 

V dalším období se zaměřujeme na odstranění obtíží v pohybovém systému a zároveň je podporována schopnost vnímání těla a kontroly kvality prováděných pohybů a držení těla tak, aby byla zajištěna efektivní práce jednotlivých svalových skupin v běžných denních činnostech nebo sportovním výkonu. Právě tato komplexní fyzioterapie umožňuje (zejména při aktivním přístupu klienta) nejen odstraňovat obtíže v pohybovém systému, ale i zvyšovat sportovní výkon, snižovat rizika přetížení nebo opotřebení muskuloskeletálního systému i kompenzovat vysokou stresovou zátěž, jakožto i urychlovat regeneraci a snižovat únavu v každodenním dni.

Řešíme obtíže:

 • Poruchy pohybového aparátu v celém rozsahu
 • Bolesti hlavy a šíje, migrenózní stavy
 • Akutní i chronické bolesti zad (krční, hrudní, bederní páteře nebo oblasti lopatek, blokády žeber)
 • Poúrazové (poranění svalů, kloubů, vazů a šlach) a pooperační stavy (operace menisků, vazů, stabilizace po luxacích kloubů), péče o měkké tkáně a o jizvu
 • Bolestivé stavy (impingement syndrom ramene, tenisový a golfový loket, bolesti v tříslech, impingement syndrom kyčelního kloubu, artrotické změny v kyčelních nebo kolenních kloubech, bolest Achillovy šlachy, patní ostruhy a další)
 • Úžinové syndromy (syndrom karpálního tunelu)
 • Vadné držení těla, přetížení svalových skupiny a další svalové dysbalance
 • Skoliózy
 • Gastroezofageální refluxní chorobu
 • Specifické obtíže během sportovní aktivity
 • Dekondice a poruchy dýchání (postcovid syndrom, astma bronchiale)
 • Problémy pohybového systému související s těhotenstvím, porodem, pánevním dnem
 • Poradenství při volbě sportovní obuvi či přechodu na barefoot obuv

Prevence obtíží příštích: 

 • Uzpůsobení pracovních podmínek s ohledem na prevenci i řešení Vašich obtíží
 • Korekce sedu (při práci, při řízení vozu)
 • Edukace a korekce sportovních aktivit jako prevence vzniku obtíží i jako prostředek zvýšení výkonnosti

Využíváme moderní medicínské přístupy tzv.  postavené na důkazech.

Základem naší léčby jsou manuální muskuloskeletální techniky a  speciální metodiky (dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře, reflexní lokomoce dle prof. Vojty, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Brűgger koncept, Bobath koncept, terapie skolióz dle Schrottové, metoda L. Mojžíšové) nebo podpůrné techniky např. kinesiotaping.

Po úvodním rozhovoru, který pomůže poodhalit Vaše případné potíže a seznámí fyzioterapeuta s Vašimi osobními cíli, budete komplexně vyšetřeni. Jsme připraveni pracovat s Vašimi specifickými potřebami, ale obvykle se snažíme pozorně vyšetřit přímo pohybový aparát, jak už pohledem, pohmatem (tzv. palpací) a nebo s využitím specifických testů. Nejlepší podmínky pro práci máme, když náš klient může odhalit nejen oblast, která ho trápí, ale i trup a ramena a kyčle. Tzn. pokud je to možné, část vyšetření probíhá ve spodním prádle nebo v plavkách. Pokud půjdete před fyzioterapií cvičit, vždy si nechte dostatek času na osprchování před příchodem k fyzioterapeutovi. 

Pokud máte jakoukoliv zdravotní dokumentaci (lékařskou zprávu, výsledek zobrazovacích metod) související s Vašimi potížemi, neváhejte ji vzít s sebou.

 

 
Chci se stát členem klubu