Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Diagnostika

Nový diagnostický přístroj InBody 770

Jsme velice potěšeni, že vám můžeme nabídnout zdokonalenou službu diagnostiky - analýzu složení těla na  nejpřesnějším diagnostickém přístroji na trhu InBody 770, který za méně než 2 minuty pomocí impedance v 6 frekvencích provede přesnou analýzu složení vašeho těla.   

I díky němu bude vaše diagnostika ještě přehlednější. Přístroj stanoví množství tuku, svalů a vody v těle, množství útrobního tuku, obvody pasu, boků a bazální metabolismus. Doporučí také ideální váhu, změnu množství tukové či svalové hmoty. V jednoduchých grafických znázorněních jasně porozumíte naměřeným hodnotám. 

Nezapoměňte, že diagnostika je základem pro správně stanovený trénink, odhalí ale také potenciální přetrénovanost, zánět, riziko osteoporózy a mnoho dalších.

Diagnostika InBody 770:

 • výška těla měřená elektronicky,
 • složení těla - hmotnost, svalová hmota, tuková hmota, celková voda, voda vnitrobuněčná, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky,
 • analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku), 
 • analýza obezity – BMI, procento tuku,
 • segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha), 
 • segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha), 
 • segmentální analýza vody (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha),
 • tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza,
 • oblast vnitřního tuku, 
 • kontrola hmotnosti - doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů, 
 • bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, 
 • obvody těla.

Přístroj InBody 770 je využíván ke vstupní diagnostice a opakované diagnostice. 


Diagnostika

Diagnostika je vstupní vyšetření, kde zjistíme stav vaší kondice, základní informace o vašem držení těla, složení těla (množství tuků, svalů, vody a minerálů v těle), zjišťujeme funkci vašeho srdce – odhalíme případné anomálie. Zjišťujeme svalové dysbalance (ochablé a zkrácené svaly), měříme flexibilitu a taktéž obvody těla (hrudník, pas, boky, ruce, stehna, lýtka).

Podrobný výstup výsledků je následně odevzdán osobnímu trenérovi, který se s výsledky seznámí a připraví návrh tréninkového plánu vhodný právě pro vás. Během úvodní lekce vám osobní trenér doporučí a ukáže tato vhodná cvičení a obeznámí vás s obsluhou fitness a cardio strojů. V rámci osobního tréninku vám případně připraví dlouhodobý tréninkový program, nebo s vámi bude pravidelně cvičit, abyste váš čas ve fitness centru využili efektivněji a dosáhli vašich cílů rychleji.

Náš klub nabízí také opakovanou a rozšířenou diagnostiku, které umožňují sledovat pokrok, popřípadě získat o svém těle podrobnější informace.


PROČ PODSTOUPIT DIAGNOSTIKU

Uděláte si obrázek o své kondici a zdravotním stavu. Pomocí diagnostiky získáte kontrolu nad svým výkonem, výkonnostním zlepšením a také záruku, že cvičíte podle nejefektivnějšího tréninkového plánu.


DRUHY DIAGNOSTIK

Vstupní diagnostika
Určena pro každého. Noví členové mají tuto službu v rámci členství zdarma. Vstupní diagnostika trvá 60 minut a sestává z následujících úkonů:

 • anamnéza zdravotního stavu,
 • diagnostika přístrojem Cardioscan®,
 • diagnostika přístrojem In-Body 770,
 • kineziologický rozbor,
 • měření obvodů jednotlivých partií těla,
 • měření krevního tlaku.

Opakovaná diagnostika

Určena členům, kteří absolvovali vstupní diagnostiku a chtějí zjistit svůj pokrok. Výsledkem je grafické znázornění obou měření a přehled o změnách. Během 30 minut proběhne následující:

 • anamnéza zdravotního stavu,
 • diagnostika přístrojem Cardioscan®,
 • diagnostika přístrojem In-Body 770,
 • měření obvodů jednotlivých partií těla,
 • měření krevního tlaku.

 


SPECIFIKACE VYŠETŘENÍ 

Anamnéza zdravotního stavu
Anamnéza nám pomáhá získat potřebné informace o zdravotním stavu klienta (úrazy, zranění, momentální pohybové omezení, apod.).

Kineziologický rozbor
Kineziologickým rozborem se zjišťuje funkčnost pohybového aparátu, tj. svalové dysbalance, kloubní rozsah, základní hodnocení postavení pánve a páteře. Je velmi důležitý pro nastavení vhodného a maximálně efektivního tréninkového plánu.

Měření obvodu jednotlivých částí těla
Měříme hrudník, pas, boky ruce, stehna, lýtka. Záznamy uchováváme a při opakovaném měření znázorňujeme rozdíly.

Inbody 770
Inbody 770 je velmi přesný analyzátor složení lidského těla. Přístroj InBody 770 za méně než 2 minuty pomocí impedance v 6 různých frekvencích provede přesnou analýzu složení těla. Přehledné výsledky poskytnou informace o množství aktivní tělesné hmoty, tuku, či tělesné vody, informace o buněčné tekutině, množství minerálů, obvod pasu a boků a hodnotu bazálního metabolismu. Tyto rozšířené informace pak mohou odhalit potenciální přetrénovanost, zánět, riziko osteoporózy a mnoho dalších.

Cardioscan®
Výborný pomocník při diagnostice stresové zátěže nejen celého těla, ale i srdce. Pomáhá tak trenérům získat konkrétní výstupy a s nimi pak kardiotrénink na míru přímo vám. Cardioscan měří EKG, je schopný odhalit např. srdeční vady, stresované srdce nebo nepravidelnost srdečního rytmu, tj. sdělí informace o stavu srdce (např. jeho výkonnost, míra stresové zátěže, pravidelnost srdečního rytmu nebo tepové frekvence pro jednotlivé typy tréninků). 


REZERVACE VAŠEHO TERMÍNU DIAGNOSTIKY

V Balance Clubu Brumlovka se na diagnostická šetření specializují Tereza Beránková a Maroš Bačik. Termín si můžete domluvit na níže uvedených kontaktech:

Chci se stát členem klubu