Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Classic massage

Masseurs: Petra Žambochová, Petra Kellerová, Petra Žambochová, Mário Moravanský, Pavla Skružná, Lily Nováková, Alena Jeřábková, Hana Pekárková, Iva Ježková, Maya Mašková, Ondřej Regál, Alena

Description

Classic massage helps to relax stiff muscles and joints. The massage relaxes muscles and relieves stiffness and pain. Classic massage is performed on the entire body, or just the back and neck. In addition to pain and stiffness in muscles, other indications may be headaches, migraines, fatigue, stress, recovery and relaxation of the body.

Massage length

30, 60, 90, 120 minutes

Become a member