The terrace

Outdoor
relax
in the sun

More about relax

Modern Fitness

Fitness & Functional Zone

More about our Fitness

The terrace

Outdoor
relax
in the sun

More about relax

The terrace

Outdoor
relax
in the sun

More about relax

Modern Fitness

Fitness & Functional Zone

More about our Fitness

Dotazník k závěrečné práci

22. 2. 2021

Vážení Členové, 

byli jsme osloveni studentkou Vysoké školy obchodní v Praze, která se rozhodla zpracovat svou závěrečnou práci na téma "Měření kvality ve fitness a wellness centru Balance Club Brumlovka pomocí metody mystery shopping."
Součástí práce je dotazníkové šetření. Na základě výsledků dotazníku budou navržena možná opatření a zlepšení, a právě proto bychom vás touto cestou rádi poprosili o pár minut vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku.

Velice děkujeme za váš čas.

Váš tým Balance Clubu BrumlovkaBecome a member