Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Reflexní terapie - Reflective therapy

Masseurs: Petra Kellerová, Lily Nováková, Pavla Skružná, Iva Ježková

Description

Pressure method of stimulating reflex points mainly on the soles of the feet that are connected with the body organs. Increased sensitivity of these points reveals malfunctions in the body.

Massage length

30, 60, 90 minutes

Become a member