BalanceFit - tailored expert nutrition advice

The new service BalanceFit nutrition counseling can help to set an appropriate diet and eating habits. The result of our work is to improve the state of health, prevention of lifestyle diseases, lifestyle changes, optimizing weight and lifelong security in choosing the right diet.

Under the expert guidance we will help you to determine the realizable gradual steps on the way to your desired outcome. The program adapts specifically to your needs: we will advise you the nutrition in health and disease, provide constant and continuous support, allows continuous online communication with a nutrition counselor, help convert dietary guidelines into everyday practice, advise on what foods and where to shop.


WHY UNDERGO NUTRITION COUNSELING

The new BalanceFit service is designed for everyone who:

 • due to previous lifestyle experience has health problems
 • is interested in a healthy lifestyle and wants to find his way in today's flood of diverse and often conflicting information 
 • due to personal or family history needs to set a new lifestyle as a precaution against various diseases
 • feels the need to change lifestyle
 • wants to optimize their weight

TYPES OF NUTRITION COUNSELING SERVICE

BalanceFit 4 months

This package is designed for those who would like to make positive changes in their lifestyle (not just weight loss and gain). The increased number of consultations means more intensive work, which helps kickstart long-term changes and reshape habits.

As part of Balance Club Brumlovka, clients have access to cross-discipline cooperation between their nutrition consultant and their personal trainer.

 • Initial consultation with nutrition consultant
  Analysis of the client’s diet, body composition analysis using the InBody 770, evaluation of initial data, setting realistic goals
 • 4x follow-up consultations with nutrition consultant
  Follow-up body composition analysis, evaluation of the effectiveness of the dietary changes and their possible modification, information materials
 • Final consultation with nutrition consultant
  Follow-up body composition analysis, evaluation of the effectiveness of the proposed changes and final recommendations.
 • Option of continuous online communication with nutrition consultant throughout the service period
  Response to individual client queries, consultations on food diary entries, sending photos of foods and food labels, etc.
 • Shopping assistance with your nutrition consultant
 • Cooking lessons with our partner Miele
 • Cooking demonstration with our partner Miele focusing on the use of new technologies
 • 30 minute massage of your choice
 • 5 x fresh juice 0.3 l
 • 5 x protein drinks of your choice
 • 20% discount on a package of 10 personal training sessions

Length: 4 - 6 months
Price:    CZK 16 900


BalanceFit 2 months
The client finds out basic information about a healthy lifestyle and how to orient themselves in the sea of conflicting information.  They then learn to apply their new knowledge correctly in their life.

 • Initial consultation with nutrition consultant
  Analysis of the client’s diet, body composition analysis using the InBody 770, evaluation of initial data, setting realistic goals 
 • Follow-up consultation with nutrition consultant
  Follow-up body composition analysis, evaluation of the effectiveness of the dietary changes and their possible modification, information materials
 • Final consultation with nutrition consultant
  Follow-up body composition analysis, evaluation of the effectiveness of the proposed changes and final recommendations.
 • Option of continuous online communication with nutrition consultant throughout the service period
  Response to individual client queries, consultations on food diary entries, sending photos of food and food labels, etc.

Length: 2 months
Price:   CZK 8 900 


BOOK YOUR NUTRITION COUNSELING SESSION

Here at Balance Club Brumloka, the nutrition counseling is provided by Simona Šťastná.

We offer a 30 minutes counseling session for free for interested persons. For your session contact Simona Šťastná directly at simona.stastna@balanceclub.cz, +420 728 760 769.


PROČ O SLUŽBĚ UVAŽOVAT

Služba BalanceFit je určena pro všechny, kteří:

 • začínají kvůli svému dosavadnímu životnímu stylu pociťovat zdravotní problémy

 • zajímá zdravý životní styl a chtějí se zorientovat v dnešní záplavě různorodých a často protichůdných informací na dané téma

 • vzhledem ke své osobní či rodinné anamnéze potřebují nastavit životní styl jako prevenci před nejrůznějšími onemocněními

 • cítí potřebu změny svého životního stylu

 • chtějí optimalizovat svou váhu


TYPY VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

 

BalanceFit 4 měsíce

Balíček je určen pro všechny, kteří chtějí změnit svůj životní styl k lepšímu (nejen úbytek a přírůstek váhy). Díky většímu počtu konzultací představuje intenzivnější práci, která pomáhá nastartovat trvalou změnu a přebudovat návyky.


V rámci Balance Clubu Brumlovka dochází i k multioborové spolupráci mezi vaším nutričním poradcem a osobním

trenérem.

 

 • Vstupní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Analýza životosprávy klienta, analýza složení těla InBody S20, vyhodnocení vstupních dat, stanovení si reálného cíle
 • 4 x kontrolní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Kontrolní analýza složení těla, posouzení efektivity provedených změn životosprávy a její případné úpravy, předání informačních materiálů
 • Závěrečná konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Kontrolní analýza složení těla, zhodnocení efektivity navržených změn a závěrečná doporučení
 • Možnost průběžné online komunikace s nutriční poradkyní po dobu čerpání služby
  Zodpovězení individuálních dotazů klienta, konzultace průběžných záznamů jídelníčku, zasílání fotografií jídla či etiket výrobků apod.
 • Asistovaný nákup s nutričním poradcem
 • Kurz vaření s partnerem Miele
 • Předváděcí vaření s partnerem Miele zaměřené na využití
 • nových technologií
 • 30minutová masáž dle vlastního výběru
 • 5 x fresh 0,3 l
 • 5 x dávka proteinových nápojů dle vlastního výběru
 • Sleva 20 % na balíček 10 tréninků
 • Sleva 20 % na pás MYZONE 3. generace

Délka: 4-6 měsíců
Cena:    16 900 Kč

 


BalanceFit 2 měsíce
Klient se dozví základní informace o zdravém životním stylu a zorientuje se v záplavě protichůdných informací, které se v dnešní době objevují. Všechny poznatky by se měl naučit správně aplikovat ve svém vlastním životě.

 

 • Vstupní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou 
  Analýza životosprávy klienta, analýza složení těla InBody S20, vyhodnocení vstupních dat, stanovení si reálného cíle
 • 2 x kontrolní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou 
  Kontrolní analýza složení těla, posouzení efektivity provedených změn životosprávy a její případné úpravy, předání informačních materiálů
 • Závěrečná konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Kontrolní analýza složení těla, zhodnocení efektivity navržených změn a závěrečná doporučení
 • Možnost průběžné online komunikace s nutriční poradkyní po dobu čerpání služby
  Zodpovězení individuálních dotazů klienta, konzultace průběžných záznamů jídelníčku, zasílání fotografií jídla či etiket výrobků apod.

Délka: 2 měsíce
Cena:   8 900 Kč


 

REZERVACE VAŠEHO TERMÍNU VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

 

V Balance Clubu Brumlovka výživové poradenství provádí Helena Takačová Šnajdrová a Simona Šafránková.
Termín své první konzultace si objednejte přímo u ......

Simona Šafránková

 

Nová služba výživového poradenství BalanceFit dokáže každému pomoci nastavit vhodnou životosprávu a stravovací návyky. Výsledkem naší práce je zlepšení zdravotního stavu, prevence civilizačních chorob, změna životního stylu, optimalizace váhy či celoživotní jistota při volbě správného jídelníčku. Pod odborným vedením vám pomůžeme stanovit postupné realizovatelné kroky, kterými vás na cestě za vaším vysněným cílem provedeme. Program se přizpůsobuje konkrétně vašim potřebám: poradíme vám s výživou ve zdraví i nemoci, poskytujeme neustálou a soustavnou podporu, umožňujeme nepřetržitou online komunikacis nutričním poradcem, pomáháme převádět výživová doporučení do každodenní praxe, poradíme, jaké potraviny a kde nakupovat.


PROČ O SLUŽBĚ UVAŽOVAT

Služba BalanceFit je určena pro všechny, kteří:

 • začínají kvůli svému dosavadnímu životnímu stylu pociťovat zdravotní problémy

 • zajímá zdravý životní styl a chtějí se zorientovat v dnešní záplavě různorodých a často protichůdných informací na dané téma

 • vzhledem ke své osobní či rodinné anamnéze potřebují nastavit životní styl jako prevenci před nejrůznějšími onemocněními

 • cítí potřebu změny svého životního stylu

 • chtějí optimalizovat svou váhu


TYPY VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

 

BalanceFit 4 měsíce

Balíček je určen pro všechny, kteří chtějí změnit svůj životní styl k lepšímu (nejen úbytek a přírůstek váhy). Díky většímu počtu konzultací představuje intenzivnější práci, která pomáhá nastartovat trvalou změnu a přebudovat návyky.


V rámci Balance Clubu Brumlovka dochází i k multioborové spolupráci mezi vaším nutričním poradcem a osobním

trenérem.

 

 • Vstupní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Analýza životosprávy klienta, analýza složení těla InBody S20, vyhodnocení vstupních dat, stanovení si reálného cíle
 • 4 x kontrolní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Kontrolní analýza složení těla, posouzení efektivity provedených změn životosprávy a její případné úpravy, předání informačních materiálů
 • Závěrečná konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Kontrolní analýza složení těla, zhodnocení efektivity navržených změn a závěrečná doporučení
 • Možnost průběžné online komunikace s nutriční poradkyní po dobu čerpání služby
  Zodpovězení individuálních dotazů klienta, konzultace průběžných záznamů jídelníčku, zasílání fotografií jídla či etiket výrobků apod.
 • Asistovaný nákup s nutričním poradcem
 • Kurz vaření s partnerem Miele
 • Předváděcí vaření s partnerem Miele zaměřené na využití
 • nových technologií
 • 30minutová masáž dle vlastního výběru
 • 5 x fresh 0,3 l
 • 5 x dávka proteinových nápojů dle vlastního výběru
 • Sleva 20 % na balíček 10 tréninků
 • Sleva 20 % na pás MYZONE 3. generace

Délka: 4-6 měsíců
Cena:    16 900 Kč

 


BalanceFit 2 měsíce
Klient se dozví základní informace o zdravém životním stylu a zorientuje se v záplavě protichůdných informací, které se v dnešní době objevují. Všechny poznatky by se měl naučit správně aplikovat ve svém vlastním životě.

 

 • Vstupní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou 
  Analýza životosprávy klienta, analýza složení těla InBody S20, vyhodnocení vstupních dat, stanovení si reálného cíle
 • 2 x kontrolní konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou 
  Kontrolní analýza složení těla, posouzení efektivity provedených změn životosprávy a její případné úpravy, předání informačních materiálů
 • Závěrečná konzultace s nutriční poradkyní Helenou Takačovou Šnajdrovou
  Kontrolní analýza složení těla, zhodnocení efektivity navržených změn a závěrečná doporučení
 • Možnost průběžné online komunikace s nutriční poradkyní po dobu čerpání služby
  Zodpovězení individuálních dotazů klienta, konzultace průběžných záznamů jídelníčku, zasílání fotografií jídla či etiket výrobků apod.

Délka: 2 měsíce
Cena:   8 900 Kč


 

REZERVACE VAŠEHO TERMÍNU VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

 

V Balance Clubu Brumlovka výživové poradenství provádí Helena Takačová Šnajdrová a Simona Šafránková.
Termín své první konzultace si objednejte přímo u ......