Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Kunová Barbora

Management

CRM Manager

Hlavní náplní mé pozice je péče o klienty a všechny činnosti s tím spojené, tedy cesta klienta od uzavření smlouvy a po celou dobu trvání jeho členství v Klubu. Na starosti mám mimo jiné administrativní úkony spojené s výslednými reporty a databázemi klientů. Společným cílem naší práce je příkladně reprezentovat Klub. 


Co pro mě znamená práce v Klubu?

Práce v Klubu pro mě znamená těšit se na kolektiv, který je zde opravdu výjimečný, a dělat svou práci vždy na 100%, i když se třeba zrovna nedaří. V mládí jsem se intenzivně věnovala atletice a sportům, proto jsem ráda, že mohu být součástí této komunity a využívat plně Klub, potkávat se s klienty jinde než v kanceláři, vyzkoušet si na vlastní kůži veškeré služby, které mohu prezentovat Členům a také, že se mi dostane pomoci splnit si i své vlastní cíle, co se sportu a kondice týče.


Motto

Nikdy to nevzdávej.

Chci se stát členem klubu