Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Nová služba: FYZIOTERAPIE

16. 5. 2022

V Balance Clubu Brumlovka nově nabízíme službu Fyzioterapie - vysoce odbornou péči, která je zajištěna týmem fyzioterapeutů. 

Provádíme komplexní diagnostiku pohybového aparátu s důrazem na důkladné znalosti anamnestických údajů (zejména prodělaných úrazů) každého jedince. Subjektivní i objektivní obtíže posoudíme spolu s aktuálním zdravotním stavem a vztahem k pracovní a sportovní zátěži včetně životního stylu i Vašich pohybových cílů. 

Následně navrhujeme léčbu Vašich obtíží postavenou na hluboké komplexní znalosti nejmodernějších fyzioterapeutických přístupů. Společnou diskuzí s každým klientem tak vznikne terapeutický plán zahrnující jak fyzioterapeutické postupy, tak kompenzační doporučení na základě  zjištěných funkčních poruch a popř. jsme schopni navrhnout vhodné sportovní aktivity i jejich modifikace. 

Základem naší léčby jsou manuální muskuloskeletální techniky a  speciální metodiky (dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře, reflexní lokomoce dle prof. Vojty, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Brűgger koncept, Bobath koncept, terapie skolióz dle Schrottové, metoda L. Mojžíšové) nebo podpůrné techniky např. kinesiotaping.

Více informací o službě Fyzioterapie najdete ZDE.

Rezervovat službu Fyzioterapie můžete ve svém osobním profilu a na recepci Klubu. 

Chci se stát členem klubu