Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Dotazník k závěrečné práci

22. 2. 2021

Vážení Členové, 

byli jsme osloveni studentkou Vysoké školy obchodní v Praze, která se rozhodla zpracovat svou závěrečnou práci na téma "Měření kvality ve fitness a wellness centru Balance Club Brumlovka pomocí metody mystery shopping."
Součástí práce je dotazníkové šetření. Na základě výsledků dotazníku budou navržena možná opatření a zlepšení, a právě proto bychom vás touto cestou rádi poprosili o pár minut vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku.

Velice děkujeme za váš čas.

Váš tým Balance Clubu Brumlovka

Chci se stát členem klubu