Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Odpovědi na vaše nejčastější otázky

17. 4. 2020

Vážení členové,

níže najdete přehled nejčastějších otázek a odpovědí na ně, které jsme pro vás sestavili, abychom zpřehlednili možnosti řešení vašich případných nejasností.

S přáním krásného dne
Váš tým Balance Clubu Brumlovka

Mohu si pozastavit pravidelné platby během rekonstrukce klubu?
Během období od 1. dubna do 15. srpna 2020 nehradí členové žádné členské poplatky z důvodu probíhající rekonstrukce a úplného zavření klubu. Trvalý příkaz je možné na toto období pozastavit.

Co dělat, když jsem již členské poplatky na období 1. 4. 2020 – 15. 8. 2020 uhradil/a?
Zaslané členské poplatky na období od 1. dubna do 15. srpna 2020 budou použity na úhradu členských poplatků v následujících měsících po znovuotevření klubu (plánováno na 16. 8. 2020).

Kdy mám zaslat následující pravidelnou platbu?
Od znovuotevření klubu (plánováno od 16. srpna 2020) budou členové opět platit členské poplatky, přičemž v době do zprovoznění bazénu a vnitřní relax zóny (kteréžto očekáváme v polovině září 2020) bude část uhrazených členských poplatků ve výši 25 % připsána členům klubu na jejich klubový účet s možností čerpat služby nebo ji použít k úhradě členských poplatků na další období. Splatnost následující platby na měsíc srpen 2020 je 16. 8. 2020 v 50% výši standardního měsíčního příspěvku.

Mohu si požádat o prodloužení dárkového poukazu (jednorázový vstup, masáž, osobní trénink aj.)?Dárkové poukazy Vám prodloužíme o celkovou dobu uzavření klubu počínaje dnem 13. 3. 2020.

Bude se členům prodlužovat období čerpání výhod Věrnostního programu?
Uzavření klubu a pozastavení pravidelných plateb nebude mít jakýkoliv vliv na pravidla Věrnostního programu. Nevyčerpané benefity z titulu Věrnostního programu se tedy do dalšího období nepřevádí. Člen s novým obdobím Věrnostního programu získává opět novou sadu benefitů. Doba uzavření klubu je započtena do celkové doby trvání Věrnostního programu.

Budou po znovuotevření klubu dostupné doplňkové služby klubu (masáže)?
Vzhledem k probíhající rekonstrukci Aqua a Relax zóny tuto možnost aktuálně řešíme. Nabízí se přesun masáží do jiných prostor v klubu. Konkrétní informace zveřejníme po znovuotevření klubu.

Veškeré dotazy spojené s Vaším členstvím v klubu vám zodpoví Klientské centrum, které můžete kontaktovat prostřed­nictvím emailové adresy info@balanceclub.cz nebo telefonicky na číslech 234 749 810 a 234 749 813.

Chci se stát členem klubu