Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Informace o dalších krocích Balance Clubu Brumlovka

3. 4. 2020

Vážení členové klubu,
 
dovolte nám, abychom vás informovali o dalších důležitých plánovaných krocích Balance Clubu Brumlovka. Veškeré informace o současné situaci, členských příspěvcích,  plánované rekonstrukci a jejím vlivu na otevření klubu najdete v přiloženém dopise níže. 

Váš tým Balance Clubu Brumlovka 

Dopis Radima Passera a týmu Balance Clubu Brumlovka s nejaktuálnějšími informacemi 

Chci se stát členem klubu