Střešní terasa

venkovní
relaxace
na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Střešní terasa

venkovní relaxace na slunci

Více o relaxaci

Moderní fitness

Fitness, cardio a funkční zóna

Více o fitness

Moderní wellness

Aqua zóna

Více o Aqua zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

Moderní wellness

Relax zóna

Více o Relax zóně

FYZIO CARE

Fyzio Care

Fyzio Care je služba, která vychází primárně z metody Dynamické Neuromuskulární Stabilizace podle Prof. Pavla Koláře. Tuto metodu lze využít nejen pro sportovní trénink, ale hlavně pro nápravu chybných pohybových, dechových a/nebo posturálních stereotypů. Výsledkem (důsledkem) takových nesprávných stereotypů je decentrace kloubů včetně páteře. Páteř, která není ve svém fyziologickém postavení, ztrácí svou pružnost a dochází k přetěžování jednotlivých segmentů. Stejně tak mohou nesprávné pohybové, dechové či posturální stereotypy vést k častějším úrazům sportovců či snížení jejich výkonnosti.

V Balance Clubu Brumlovka vám nyní nabízíme službu Fyzio Care na individuální bázi. V případě potřeby se na začátku provádí pohybová a posturální diagnostika, na jejímž základě bude vypracována zpráva, ve které se identifikují problémy a doporučení jejich řešení. Následně sestavíme individuální tréninkový plán.

Takový plán bude zahrnovat tipy pro domácí autoterapii a současně cvičení pod vedením zkušeného fyziotrenéra. Během tréninku se kombinují principy DNS metody s pomůckami, jako jsou velký gymnastický míč, overball, TheraBand, medicinbal či malé činky nebo kladky v posilovně.

Nácvikem vzorových kloubních konfigurací, způsobem dýchání, odlehčováním segmentům, nebo naopak odporem (posilování proti odporu), strečinkem, tím vším se zasahuje do vědomých i nevědomých dějů v CNS (centrální nervové soustavě), optimalizuje se svalový tonus (svalové napětí), pozitivně se působí na zdraví našich kloubů. Cvičení v centrovaných kloubních konfiguracích funguje jako pohybová náprava, ale i prevence svalových dysbalancí.


KDY VYHLEDAT SLUŽBU FYZIO CARE?

Léčbu je nutné zvážit při následujících problémech:

  • funkční poruchy a svalové dysbalance,
  • stavy po operacích,
  • stavy po úrazech,
  • artrózy velkých a malých kloubů,
  • degenerativní onemocnění páteře (výhřezy a kořenové syndromy páteře),
  • bolesti hlavy,
  • bolesti svalů, šlach, úponů a kloubů,
  • stavy po centrální mozkové příhodě.

Pro svou individuální konzultaci kontaktujte Terezu Michálkovou +420 731 575 171.

Chci se stát členem klubu